دانشنامه : خدمات پس از فروش ویژه صنعت خودرو

فایل راهنمای استفاده از ماژول RFID

فایل راهنمای نرم افزار خدمات پس از فروش سون

نحوه استفاده از وب سرویس ارسال مشترکین به سیستم خدمات پس از فروش

وب سرویس ارائه شده جهت ارسال اطلاعات مشترکین از سایر سیستم ها به سیستم سون می باشد.

با استفاده از این وب سرویس اطلاعات مشترک و اطلاعات خودروی خریداری شده به سیستم سون ارسال می گردد.

سیستم پشتیبانی کایاکو ارائه توسط فراسیستم