دانشنامه : عمومی

نرم افزار نرم افزار Ammyy-Admin_3.5 جایگزین TeamViewer

نرم افزار AnyDesk.3.4.0.0 جایگزین TeamViewer.

سیستم پشتیبانی کایاکو ارائه توسط فراسیستم